FAITE AMIGO DA NOSA LIBRARÍA

FAITE "AMIGO" DE AIRA DAS LETRAS.

Vantaxes:

-5% de desconto en libros.
-10% de desconto en xoguetes e música. Se estás de aniversario (ou algún membro da túa familia) o desconto sube ata o 15% e ao 25% no Arume Xogal. Entendemos por familia pais, fillos e avós.
-Reserva de libros de texto (desconto do 5% e agasallo sorpresa).
-Descontos especiais, agasallos, sorteos.....

Arume Xogal: o desafío cultural de Galicia.

Xogo de mesa: Arume Xogal.  

¿Cómo mercar o xogo na nosa libraría?
Pásanos un correo cos seguintes datos: dirección de envío, teléfono de contacto, horario para recibir o paquete e especificar se hai que facer factura ou non. Nós respondémosche enviando o número de conta e, cando nos remitas o xustificante de pago escaneado ou similar, dámoslle saída ao xogo.
O custo é de 39,5 euros (IVE incluído) + portes.
Pedidos a:
pedidos@airadasletras.com

Aquelas persoas que se fagan amigas da libraría contarán con portes pagos.


Outras librarías onde podes atopalo.
Andel de Vigo

Torga de Ourense
Couceiro de Santiago
Pontillón  de Moaña
Sisargas da Coruña
Babel de Vigo
Quijote de Ferrol
Metrópolis de Ferrol
Galicia de Lugo
Bahía de Foz
Porta da Vila de Viveiro
Ramos de Ortigueira
Biblos de Lugo
Gráficas Santiago de Ribadeo
Hotel Cebreiro de Pedrafita
Agrasar de Monforte
Couceiro de Coruña
Brañas de Carballo
Arume de Ordes
Follas Novas de Santiago
Paz de Pontevedra
Cronopios de Pontevedra
Mendinho de Vigo
Librouro de Vigo
Peles Guedellas de Vigo
Ites de Vigo
Marín de Marín
Hijos de Amador Pérez de Redondela
Marxe de A Estrada
Escribán de A Cañiza
Cervantes de A Garda
Escolma de Carballiño
Castro de Carballiño
Conde de Celanova
Murciego de O Barco
Praxis de O Barco
A Escola da Eira dos Bolos de Portela
Sargadelos de O Barco
Mafranch de Ribadavia
E tamén en Biblos Clube de lectores

CARACTERÍSTICAS.
Xogo de mesa de preguntas e respostas dedicado a Galicia, á súa historia, cultura, territorio e lingua.
Redactado integramente en galego, seguindo a vixente normativa ortográfica oficial aprobada no ano 2003 pola Real Academia Galega.


A Lei de Normalización Lingüística de Galicia (Lei 3/1983) estableceu o mandato de elaborar un Plan de Normalización Lingüística que alertou, entre outras cuestións, sobre a escaseza de recursos de ocio en lingua galega e propuxo como medidas para cambiar esta situación a habilitación de espazos de promoción e uso do galego nos diversos ámbitos (educativo, cultural, comercial) relacionados directa ou indirectamente con ese aspecto lúdico da formación e, especificamente, a potenciación da oferta de produtos de demanda masiva no terreo do ocio e o entretemento.
http://www.laregion.es/noticia/136938/desafio/cultura/galega/

http://www.xornal.com/artigo/2010/11/29/sociedad/arume-xogal-xogo-aprender-cultura-galega/2010112900074504757.html

 

Nenhum comentário:

Postar um comentário